Med proklamation af Christian den X. fuldte også nye frimærker. De første udkom den 1.oktober 1913. Det var mærkerne
5 øre grøn og 10 øre rød.
Perioden som jeg samler forsendelsestyper/takster i fra 1913 til ca. 1930 har jeg valgt af flere årsager. Jeg har altid
godt kunne lide Christian X. frimærkerne og perioden er meget spændende både historisk og takst mæsigt.
I perioden både steg og faldt taksterne. Dette betød at det enkelte Chr. X. frimærke i mange tilfælde kunne bruges
til forskellige takster i forskellige perioder. Dette gælder specielt fra 1918 hvor de tofarvet frimærker begynder
at udkomme. Hoved årsagen til de store ændringer i 1918 var følgerne efter 1.verdenskrig.
Her under vises eksempler på hvad 40 øre Chr. X. lilla/sort har været brugt til som følge af forskellige porto skift.

Her et anbefalet landsporto brev. Brevet indeholder sukkermærker for 44 kg..
Disse mærker blev altid sendt i anbefalede breve fra : Det Statistiske Departement.


Anbefalet brev 1.vægtklasse.
Takst periode :
LANDSPORTO 1.VÆGTKLASSE 0-20 GR. 1.7. 1920
- 1.1. 1927. 
ANBEFALINGSGEBYR 1.7. 1920 - 1.3. 1921.
Her et anbefalet lokalbrev  1.vægtklasse 0-50 gr. fra Aarhus den 15.4. 1921.

Anbefalet brev 1.vægtklasse.
Takst periode:
Lokalporto 1.vægtklasse 0-250 gr. 1.6. 1919 - 1.3. 1921.
Lokalporto 1.vægtklasse 0-50 gr. 1.3. 1921 - 1.7. 1946.
Anbefalings gebyr 1.3. 1921 - 1.4. 1926. 
Luftpost brev til Casablanca - Marokko i Afrika. Fransk rute.
Anbefalet luftpostbrev fra Roskilde den 7.8. 1930 til Casablanca i  Marokko. Sendt med fransk rute. Påtegning : PAR AVION MAROC og rød fransk
luftpostmærkat.Via Hamburg . Rødt Tysk stempel : MIT LUFTPOST
BEFORDERT - HAMBURG FUHLSBÛTTEL FLUGPLATZ
. Ankomststemplet
Casablanca den 9.8. 1930.

To dage under vejs fra Roskilde til Marokko, det var hurtigt.
 Det kunne forekomme at stempel datoen blev indstillet forkert,
men posten var dengang generalt hurtigere fremme end i dag.
Bemærk påtegningerne :
Blå
30 g og 2 i v.h., som betød at brevet var 2.vægtklasse.
Anbefalet lokalbrev.
Anbefalet landsportobrev.
Christian  X. udråbes til Konge.
Et eksempel
på et ensfarvet
Christian X.
frimærke.

20 øre blå udkom
den 29. november
1913.
Et et eksempel
på et flerfarvet
Christian X.
frimærke.

27 øre rød/sort
udkom den
26.11. 1918.
Adressebrev.
Her er tre forskellige eksempler på forsendelser frankeret
med 40 øre villa/sort. Dette mærke udkom den 18.12. 1918.
Frimærkets hoved anvendelses formål var fra starten
pakker landsporto 2.vægtklasse 1-3 kg.
Her vises mærket også brugt til  anbefalet landsporto brev 1.vægtklasse og
anbefalet lokal brev 1.vægtklasse.

Frimærket blev desuden brugt meget til udenlandsporto breve 1.vægtklasse 0 - 20 gr..
Adressebrev for pakke på 1 ½ kg..
Takst periode :
LANDSPORTO 2.VÆGTKLASSE 1-3 KG. 1.1. 1919 - 1.10. 1919.
Takst perioder :
Udenlandsporto 1.1. 1927 - 1.11. 1933.
Anbefalingsgebyr 1.4. 1926 - 1.7. 1940.
Luftpostgebyr 5.3. 1930 - 29.4. 1931.
Takst :
Udenlandsporto 2.vægtklasse. 0-20 gr. 25 øre + pr. flg. 20 gr. 15 øre +
r.-gebyr 25 øre + l.-gebyr pr. 20 gr.35 øre x 2 = 135 øre.
Rute.
Brevet sendt med tog fra Roskilde til Hamburg og derfra
med fly til Paris. Fra Paris med den Franske luftpost rute
som var : Paris - Toulouse - Rabat - Casablanca.
I følge O.M. nr. 4 31.1. 1929 indbefatter tillægstaksten for luftpostforsendelser til
lande uden for Europa også eventuel befordring med luftpost inden for Europa. Gældende fra 1.2. 1929.

Anbefalings gebyr på forsendelser. Breve.
Anbefalings gebyr på forsendelser. Pakker.

I perioden som jeg samler forsendelser findes der mange muligheder for at bruge Chr. X. frimærkerne . I sær hvis man også samler forskellige
kvalificernede forsendelser. Der var mulighed for et meget stort antal
kombinations muligheder. Eks. vis anbefalede breve.

Der var 3 korte takst perioder for anbefalede breve til udlandet.
En 40 øres på 7 mdr. , en 60 øres på 5 mdr. og 55 øres på 9 mdr. når man
sammensatte brev portoen og anbefalingsgebyret.
Takst perioder :
Udenlandsporto 1.10. 1907 - 1.2. 1921.
ANBEFALINGSGEBYR 1.7. 1920 - 1.2. 1921.

Takst :
Udenlandsporto 1.vægtkl. 0-20 gr. + r.-gebyr 20 øre = 40 øre.
Takst perioder :
UDENLANDSPORTO
1.11. 1925 - 1.11. 1927.
ANBEFALINGSGEBYR 1.4. 1926
- 1.7. 1940.

Takst :
Udenlandsporto 1.vægtklasse 0-20 gr. 30 øre + r.-gebyr 25 øre = 55 øre.
Anbefalingsgebyret for indlandske og udenlandske brevforsendelser fulgtes ad i lang tid,
men i 1921 steg r.-gebyret til udlandet pr. 1.2. 1921 til 30 øre, mens det indenlandske
først steg pr. 1.3. 1921.

Kilde : DFT 2004 nr. 1 artikel af Ib Kraup Rasmussen.
Takst perioder :
UDENLANDSPORTO 1.11. 1925 - 1.1. 1927.
ANBEFALINGSGEBYR
1.2. 1921 - 1.4. 1926.

Takst :
Udenlandsporto
1.vægtklasse 0-20 gr. 30 øre + r.-gebyr 30 øre = 60 øre.
Anbefalede breve til udlandet.
Den 1.juli 1919 indførte postvæsnet indlandske anbefalede pakker som ny for sendelses form.
Det var et ønske fra mange kunder , at man kunne sende en pakke under mere betryggende form
end en almindelig pakke. Man kunne sende pakker som værdipost, men med anbefalede pakker
behøvede man ikke at oplyse pakkens værdi. Indførelsen af anbefalede pakker betød (sammemed andre årsager ) et fald i antallet af værdipakker.
Anbefalingsgebyret for pakker og breve (indlands) har altid været det samme indtil 1962.  Fra 1917 er
erstatnings beløbet (indlands) 20 kr. og fra 1.juli 1919 36 kr..


Kilde : Beretningen om virksomheden 1917 - 1967 af Generaldirektoratet  for Post- og Telegrafvæsenet. 
Anbefalet adressekort (del af kort ) fra København B. 26.3. 1920  til
Nørre Alslev. En pakke på 6,6, kg..

Takst perioder :
LANDSPORTO 1.3. 1920 - 1.4. 1921.
ANBEFALINGSGEBYR
1.10. 1902 - 1.7. 1920
Takst :
Landsporto 4.vægtkl. over 5 kg. 90 øre + pr. ydr. kg. 30 øre x 2 60 øre +
r.-gebyr 15 øre = 165 øre.


Stort R skrevet med blå farve for anbefalet.
Anb. er efter foreskrifterne anføre i den
skraverede rubrik.
Tilbage til index siden.
Posthistorti fortalt med Christian X. forsendelser.
Til
Pakker til
Dansk Vest Indien.
Posthistorie på vej.

Lidt om 27 øre
Christian X. rød/sort
og brugen af det.
Posthistorie på vej.

Lidt om forsigtig
pakker.