Pakker til Dansk Vest Indien i Christian X. perioden.
Pakke til DVI  via England.
U P U pakker.
Adressebrev (kort) fra København K. den 11.12. 1915
 til Frederiksted på DVI.
 En pakke på 4,9 kg. via England.               
Frederiksted den 23.1 1916. Frimærker med firma
perforering G.B. Gyldendals Boghandel .
Efter adressekortet er der udfyldt en tolddeklaration.

Takst periode :
25.8. 1914 - 31.3 1917.

Takst :
Udenlandsporto til DVI 3. vægtklasse 3-5 kg. = 414 øre. 
Til
 Index.
Posthistorie.

Pakke til DVI  direkte.
Ikke U P U pakker.
Adressebrev (kort) fra København I
den 28.9. 1915 til St. Croix - D.V.I. .
En pakke på 1,5 kg. og med p.o. på 15,95 kr..
Direkte til D.V.I. med skib fra Købenavn.
Skib S/S Panama.                 
i Frederikssted den 24.11. 1915.

Takst perioder :
Udenlandsporto til D.V.I. 18.7. 1907 - 31.3. 1917.
Postopkrævningsgebyr 1.7. 1892 - 31.1. 1917.

Takst :
Udenlandsporto til D.V.I. 2.vægtkl. 1-2,5 kg. 65 øre +
p.o.-gebyr 15 øre pr. 15 kr. 30 øre = 95 øre.
ankomststemplet
Ankomststemplet
Efter Officielle Meddelelser nr. 51 1914 den 25. august kunne man sende pakker
til Dansk Vest Indien  via Esbjerg og England.

Pakke porto var :

0 - 1 kg. 234 øre, 1 - 3 kg. 324 øre og 3 - 5 kg. 414 øre.
I min samler periode ( 1913 til 1917 hvor øerne blev solgt til USA ) kender jeg to
forskellige takst klasser, hvor efter man kunne sende pakker til DVI.
En direkte rute med skib fra København og fra 1914 en rute ( på grund af 1.verdenskrig se
O.M. "klip" her under ) via England.
Kilder :

O.M. 1914 og 1916. Artikel i N.F.T. nr. 3 1983 af Niels Klottrup og artikel i N.F.T. nr. 4 1983 af Ole Maintz. 
Officielle Meddelelser var
tjenestedokumenter
fra Generaldirektoratet
For Postvæsenet.
De udkom ved ændringer
i de mange forskellige
love m.m. , som
havde noget med
postvæsnet at gøre.
Da 1.verdenskrig
starter i 1914 giver
krigen hurtigt
problemer for
post forbindelserne
i sær for pakkeposten.

Fra 1916 giver
krigen problemer
for Panama-Kanalen,
og Det Østasiatiske
Kompagni indstille
ruten via kanalen.


< O.M. nr. 12 15.februar 1916.

O.M. pålyser så i

O.M. nr.33 25. maj 1916 >

at skibet "Panama"
formentlig vil afgå
til Japan via St. Thomas
sidst på mdr. .

O.M. nr. 36 9. juni 1916 >

Meddelses det at
M/S Panama vil afgå.
Ankomststemplet